ביטוח מנהלים בפשיטת רגל

בחייו של כל אדם עלולים להתגלע קשיים ומשברים שעלולים להוביל אותו לפשיטת רגל. זהו תהליך המורכב ממספר שלבים שבסיומם מוכרז המבקש כפושט רגל, בין אם הוא אדם פרטי, בעל עסק או חברה. מה קורה במהלך פשיטת הרגל ומה יהיה גורלו של ביטוח מנהלים בפשיטת רגל?

מנהל אוחז מסמך ביטוח

מה זו פשיטת רגל

מדובר בהליך בו מודיע אדם או ארגון, שאין ביכולתו יותר לעמוד בחובות שהצטברו אצלו והוא מבקש מבית המשפט להכיר בו כפושט רגל.

משמעו פשיטת רגל היא שחובותיו של אדם לא ימחקו, אולם הוא יהיה מוגן מפני עיקולים שונים על משכורתו, חסכונותיו ורכושו, ובסיוע נאמן מטעם ההוצאה לפועל, או כונס נכסים – במידה ומדובר בארגון או תאגיד, יתחיל להחזיר את חובו בקצב איטי, בהתאם ליכולותיו הכלכליות.

במקביל – כדי לצמצם את חובו נגד הנושים השונים – יקבע ראש ההוצאה לפועל מה מתוך רכושו וכספים שברשות פושט הרגל יעוקל לטובת החובות ומה ישמש אותו למחייה, מאחר והמטרה היא שלא להפוך את החייב לחסר כל ולעול על החברה. למשל, אם החייב הוא בעל יותר מדירה אחת, יכול להיות שאחת מהדירות תימכר כדי לכסות חלק מהחובות, או אם יש לו תכניות חסכון – הן ייפדו.

כך  עולה גם השאלה מה יהיה גורלו של ביטוח מנהלים בפשיטת רגל. מדובר הרי בביטוח שמטרתו לתת כיסוי הולם למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה, או פטירה וכן להבטיח למבוטח עתיד כלכלי ראוי כשייצא לגמלאות.

סוגיית ביטוח מנהלים בפשיטת רגל

מצד אחד,  השכל הישר אומר שיש כספים שראוי שלא לגעת בהם, גם אם מדובר על חובות של פושט הרגל לאחרים. מנגד, בצד השני עומדים בעלי חוב שממתינים לכספם ומבחינתם כל סכום שבבעלות החייב מגיע להם.

מה אומר החוק

לפי סעיף 13 לחוק קופות הגמל, הממונה על שוק ההון, בטחון וחסכון במשרד האוצר, מוסמך לאשר קרן פנסיה כקופת גמל. כמו כן, לפי סעיף 85 א1 לפקודת פשיטת רגל, נקבע שהעברת כספי קופת גמל שמיועדים, כולם או חלקם למטרת קצבה (פנסיה) לנאמן, תיבחן לגופה, במועד תשלום הגמלה ולפי מצב החייב באותו הזמן.

משמעות הדבר היא שיש להבדיל בין ביטוח מנהלים, שמכיל בתוכו קרן פנסיה לקצבה, לבין ביטוח שהכספים שצבורים בו לא ישמשו לקצבה. במקרה הראשון, כספים צבורים לקצבה, יידחה כאמור מימוש כספי הביטוח עד ליום התשלום תוך בהתחשבות במצבו של החייב. במקרה השני, כספים שצבורים שלא למטרת קצבה, יהיה ניתן לפדות אותם בכל עת.

למשל, אם קיים בביטוח המנהלים מרכיב ביטוח חיים, שבעת הצורך מאפשר למבוטח או לשאריו תשלום חד פעמי, רכיב זה אינו בגדר קצבה וניתן יהיה לעשות בו שימוש לכיסוי חלק מחובותיו של החייב.

גם במקרה שהמבוטח בחר לקבל את כספיו שלא באמצעות פיצוי חד פעמי אלא בקצבה חודשית, גם אז לא ייחשבו כספים אלו לקצבה, מאחר ובפני המבוטח עמדה בחירה לקבל את הכספים באופן המתאים לו.

 יחד עם הנאמר, בית המשפט בוחן את מצבו הכלכלי של החייב במועד מימוש כספי ביטוח המנהלים. אם באותה העת מצבו הכלכלי לא מאפשר לו לקיים את עצמו בכבוד, יתחשב בזאת בית המשפט, מאחר ואין למדינה כל כוונה להפוך את החייב לעול על כתפי משלמי המסים.

מה אומרות חברות הביטוח

בחלק מהמקרים בהן מתבקשות חברות הביטוח להפוך את כספי ביטוח המנהלים שהן מנהלות עבור החייב במצוי בהליכי פשיטת רגל, הן מביעות התנגדות לכך. הסיבה היא שמדובר בכספים שיהפכו לנזילים רק במועד מימושן. כלומר עם הגיעו של החייב לגיל פרישה, או במקרה של אובדן כושר עבודה, מחלה קשה או נכות, או חלילה במקרה מוות. טענת חברות הביטוח, או לפחות חלקן, היא שלא נין לממש כספים אלו לפני מועד פירעונן. במקרים כאלו יכול בית המשפט להחליט "לפרק לגורמים" את ביטוח המנהלים, כדי להבין אילו חלקים בו ניתנים לפדיון ואלו מרכיבים אינם ניתנים לפדיון וישמשו לקצבה, כמו גם מהו מועד הפירעון שלהן.

חברות הביטוח, במידה ונתבקשו לעשות כך, יהיו חייבות להעביר את המידע הנדרש לידי בית המשפט או לידי הנאמן שמונה לנהל את כספיו וענייניו של החייב. יצוין כי פדיון ביטוח מנהלים יכול להתבצע רק אם בית המשפט אישר זאת. כמו כן נקבע כי בית המשפט יכול להפעיל את שיקול דעתו האם ניתן לפדות את מלוא הסכום הצבור, או רק חלק ממנו, לבטח שלא אם מדובר בכספים למטרת קצבה או שטרם הגיע מועד המימוש שלהם. מהות הקביעה הזו היא סוציאלית ונועדה כדי להבטיח לחייב תנאי קיום הוגנים ומכבדים ביום בו ייצא לגמלאות.

עוד חשוב להדגיש כי כספים שמשמשים למטרת קצבה יכולים להגיע לקופת הנאמן, אולם השימוש בהם יידחה עד ליום התשלום (יציאת החייב לגמלאות). בעוד שכספים בביטוח המנהלים שאינם משמשים לקצבה , ניתנים למימוש או לפדיון מוקדם בכל מועד שייראה לנכון על ידי הנאמן. כפי שנראה, מדובר בתחום אפור שאין לו חקיקה אחידה וחד משמעית. הנושים למשל יכולים לטעון שהחייב מחזיק בביטוח עם קצבה גדולה שתאפשר לו רמת חיים גבוהה, בעוד שהם לא יזכו לקבל את כספם.

חברות המציעות ביטוח מנהלים בתנאים משתלמים

ביטוח מנהלים מנורה

ביטוח מנהלים הפניקס

ביטוח מנהלים הכשרת היישוב

כדי להימנע ממצבים לא נעימים, במידה ויש לכם, או אתם מתכננים לרכוש ביטוח מנהלים, רצוי לקבל את כל המידע הנדרש, כולל הסוגיה העוסקת במקרה של פשיטת רגל. חברות הביטוח יתנו לכם מענה ובאפשרותכם להשוות בין ההצעות השונות של ביטוח מנהלים, באמצעות פורטל צוק ביטוח, שיאתר עבורכם את ההצעות המשתלמות ביותר, ביניהן תוכלו להשוות ולאחר מכן לבחור בזו המתאימה לכם ביותר.

לקבלת כל ההצעות מלאו את פרטיכם בטופס המקוון שבאתר ונציגי צוק ביטוח ישמחו לעמוד לרשותכם בתוך זמן קצר.

 

קבלו הצעה לביטוח מנהלים