כמה אחוזים מפרישים לביטוח מנהלים?

ביטוח המנהלים הוא אחד ממכשירי החיסכון ארוכי הטווח לגיל הפרישה בישראל, יחד עם קרנות הפנסיה וקופות הגמל. בניגוד לשמו, הוא אינו מיועד למנהלים בלבד, אלא לכלל העובדים השכירים והעצמאים במשק. בנוסף לאלמנט החיסכון לפנסיה, ביטוח המנהלים מאפשר למבוטחים לקבל גם כיסוי מפני אירועים שונים שגורמים לפגיעה משמעותית בכושר העבודה או אף מוות.

מכיוון שביטח המנהלים נחתם מול חברת ביטוח פרטית במסגרת חוזה, כל התנאים שמצוינים בחוזה הביטוח מחייבים את החברה המבטחת (בניגוד לקרן פנסיה, שם הערבות היא הדדית בין חברי הקרן). בנוסף לכך, המבוטחים יכולים לקבל גמישות גדולה יותר בבחירת המסלולים השונים, אחוזי ההפרשות והימנעות מכיסויים מיותרים.

מנהל לבוש בחליפה עם שטרות כסף בכיס

ביטוח מנהלים – כמה אחוזים מפרישים לפנסיה?

על פי חוק פנסיה חובה שנכנס לתוקף לפני מספר שנים, קיים סכום מינימאלי שאותו מחויבים העובדים להפריש לפנסיה, כאשר במידה והעובד הוא שכיר, מתחלקות ההפרשות לפנסיה בין העובד למעביד. סכומי המינימום שניתן להפריש לביטוח מנהלים הוא 18.33%, כשהעובד השכיר ישלם 5% ואילו את השאר ישלים המעסיק שלו (5% הפרשת מעביד ו-8.33% לפיצויים).

ברם, קיימים גם עובדים שכירים רבים ועצמאיים שאינם מסתפקים בשיעורים המינימאליים של ההפרשה, כך שכדי לענות על השאלה "כמה אחוזים מפרישים לביטוח מנהלים", יש לקחת בחשבון גם את הסכומים המקסימאליים המותרים בחוק. יתרה מכך, מעסיקים רבים שמעוניינים להטיב עם עובדיהם, חותמים על חוזים שבהם מוסכמות מראש הפרשות גבוהות יותר לביטוח מנהלים. האחוז המקסימאלי הוא 22.83%, כאשר החלוקה הסטנדרטית היא בדרך כלל: 7% הפרשות עובד, 7.5% הפרשות מעביד ו-8.33% פיצויים.

ביטוח מנהלים – הפרשות וכיסויים של סיכונים שונים

כאמור, ביטוח מנהלים הוא אינו רק מכשיר לחיסכון פנסיוני אלא גם אפשרות של כיסוי ביטוחי מפני אירועים של מוות, נכות ואובדן כושר עבודה. כל עובד יכול להפריש עד ל-35% אחוזים מתוך הפרמיה המשולמת לחברת הביטוח עבור הסעיפים הללו בחוזה (אך ורק מתשלומי העובד והמעביד). יש לציין, כי מקומות עבודה מסוימים מציעים למבוטחים לשלם את הפרמיה מתוך הפרשות המעביד ובכך להעניק הטבה נוספת לעובדים של החברה.

במידה ואירוע ביטוחי שגורם לנכות זמנית או קבועה מתרחש למבוטח בביטוח מנהלים, יש באפשרותו כמובן לתבוע את חברת הביטוח ולקבל פיצויים חודשיים שמגיעים עד כ-75% מהכנסתו החודשית. מעבר לכך, במידה והמבוטח נפטר, תשלומי ביטוח משולמים לשאירים בהתאם לחוזה שנחתם מראש עם החברה המבטחת.

ביטוח מנהלים – אחוזי הפרשה והשוואה לחסכונות פנסיוניים אחרים

חוק פנסיה חובה שנחקק על ידי קובעי המדיניות בישראל, קבע ערכי מינימום ומקסימום להפרשות השונות לפנסיה, כך שכיום אחוזי ההפרשה הם דומים בכל המכשירים לחיסכון פנסיוני. אולם, קיימים הבדלים אחרים בין אופציות החיסכון, שחלקם נוגעים לאופי ההתנהלות של הגוף המבטח והפרספקטיבות לעתיד.

קרן פנסיה, לדוגמא, היא סוג של קולקטיב, שבו כל המבוטחים ערבים אחד כלפי השני. במידה ותוחלת החיים עולה באופן ניכר אצל החברים השונים המבוטחים בקרן, או שמא ישנן תביעות רבות של נכות או מקרי מוות, הרי שסכום הקצבה החודשי המשולם לגמלאי יכול לרדת באופן דרסטי. כמו כן, המדינה יכולה להחליט ולהתערב בסכומים שמשלמת קרן הפנסיה ולהחליט לצמצם את סכומי הקצבה החודשיים.

בביטוח מנהלים לעומת זאת, סיטואציה כזאת היא איננה אפשרית מכיוון שהחוזה של המבוטח הוא אישי, נחתם מול חברת הביטוח עצמה ואין ערבות הדדית בין המבוטחים האחרים. כלומר, הוודאות של הסכום החודשי שיתקבל לאחר הפרישה היא גבוהה הרבה יותר וגם אין שום מקום להתערבות ממשלתית בתוך חברה פרטית.

האם אתה מחפש אופציות משתלמות של חיסכון פנסיוני שכולל גם ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה? כל מה שעליך לעשות זה לגלוש בין ההצעות השונות של אתר צוק ביטוח ולמצוא את מסלול ביטוח המנהלים שמתאים לך ביותר. בנוסף לכך, הנציגים שלנו זמינים כדי לעזור לך בכל עת. השאר את פרטי ההתקשרות עמך בעמוד זה ואנו מבטיחים ליצור אתך קשר טלפוני במהירות האפשרית.

קבלו הצעה לביטוח מנהלים