ביטוח אובדן כושר עבודה מגדל

כל אדם העובד למחייתו ומפרנס את בני משפחתו חשוף לסיכונים רבים כמו מחלות ותאונות. תאונה בבית, בדרכים, בעבודה או מחוצה לה ומחלה קשה עלולות לפגוע ביכולת לעבוד, להתפרנס ולפרנס בכבוד את בני המשפחה, ומעבר לכך חשופים לכאבים פיזיים ונפשיים ולהוצאות כספיות גבוהות כדי לממן את הטיפולים הרפואיים היקרים.

לוגו של חברת ביטוח מגדל

לכן, חשוב כי כל אדם העובד לפרנסתו ירכוש מחברת מגדל ביטוח אובדן כושר עבודה המבטיח פיצוי כספי חודשי והגנה חשובה מפני מקרים בהם כתוצאה ממחלה או תאונה המבוטח אינו מסוגל לעבוד ולהתפרנס.

ביטוח אובדן כושר עבודה מגדל

חשוב להדגיש כי ביטוח אובדן כושר עבודה מגדל מוענק לעובד המאבד באופן מוחלט את יכולתו לעבוד, הפוליסה מיועדת לשכירים ולעצמאים כאחד. מבוטח המאבד באופן מוחלט או זמני את כושר עבודתו זכאי לקבל פיצוי כספי חודשי בהתאם לפוליסה שרכש, את הפיצוי מקבלים לאחר תקופת המתנה בהתקיים התנאים הבאים: המבוטח איבד את כושרו לעבוד באופן זמני או מוחלט במקצוע או בסוג העיסוק בו עבד לפני המחלה, בשיעור של 75% לפחות.

בהתקיים התנאים מבוטח שרכש מחברת מגדל ביטוח אובדן כושר עבודה יקבל פיצוי חודשי קבוע, בכפוף לתנאי הפוליסה, ובנוסף לא ישלם תשלום חודשי עבור הפוליסה.

כדאי לדעת כי הפוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה מחברת הביטוח מגדל מאפשרת להחליט האם לרכוש ביטוח בו המבוטח אינו מסוגל לעבוד בכל עיסוק או לבטח רק מקרים בהם המבוטח אינו יכול לעבוד במקצוע או בעיסוק בו עסק בחמש השנים שקדמו לאירוע למקרה.

רכישת פוליסת אובדן כושר עבודה זמני ממגדל מאפשרת למבוטח לקבוע את תחומי העיסוק או המקצוע שרוצים לבטח, וניתן לקבוע מראש מה יהיה סכום הפיצוי החודשי במקרה של אובדן כושר עבודה. כדי לקבל הצעה לפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מגדל יש להוריד ולמלא טפסים, לחצו כאן להורדת הטופס.

הנכם מוזמנים להתקשר למידע נוסף וליצירת קשר בנושא ביטוח מגדל אובדן כושר עבודה טלפון: 9201010 – 03.

למידע נוסף על פוליסות ביטוח של חברת מגדל

ביטוח לעסק של חברת מגדל

ביטוח משכנתא של חברת מגדל

 

צוות פורטל צוק ביטוח מזמין אתכם להשאיר פרטים באתר למידע נוסף ולשאלות. השאירו פרטים וקבלו ללא עלות או התחייבות הצעה אטרקטיבית ומותאמת אישית לפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה.

קבלו הצעה לביטוח אובדן כושר עבודה