אובדן כושר עבודה מלא או חלקי

לעתים מסוימות יכולות להתרחש תאונות מצערות במקום העבודה, אשר כתוצאה מכך יגרמו לעובד נזקים קשים ויפגעו ביכולת העתידית שלו לעבוד ולהשתכר כמו בעבר. המדינה אמנם נותנת מענה למקרים כאלה בעזרת קצבאות שונות, אך פעמים רבות הסכומים שמתקבלים בקצבאות אלה הן נמוכות מאד ולכן המשפחות של הנפגעים חוות ירידה דרסטית ברמת החיים (זאת מעבר לקושי הפיזי והנפשי של הטיפול בנפגע). מכיוון שכך, אנשים רבים בוחרים להוסיף ביטוח אובדן כושר עבודה בחברות ביטוח פרטיות.

אדם שנפצע ועדיין לא ברור האם סובל מאובדן כושר עבודה מלא או חלקי

אובדן כושר עבודה מלא מול אובדן כושר עבודה חלקי

לפי ההגדרה של מדינת ישראל, אובדן כושר עבודה מלא מתרחש כאשר הנכות היא מעל 75% ואותו אדם כבר לא יכול לעבוד במקצוע שבו עסק בעבר. לפיכך, הנפגע אינו יכול לפרנס את עצמו כלל ומאבד את כושר ההשתכרות לחלוטין.

אובדן כושר עבודה חלקי, לעומת זאת, מתייחס למצב בו אמנם ישנה פגיעה משמעותית, אך אותו אדם עדיין יכול לעסוק במשלוח יד כלשהו – גם אם הוא אינו תואם את התחום שבו הוא עסק בעבר. אובדן כושר עבודה חלקי לפי ביטוח לאומי מזכה את הנפגע בקצבה למשך שלושת החודשים הראשונים, שלאחריהם, במידת הצורך, הוא מופנה לנכות כללית, שם נקבעת הקצבה הסופית שלו (שהינה שווה לכולם, בלי קשר למשכורת שהייתה לאותו אדם).

חברות ביטוח פרטיות מגדירות ביטוח אובדן כושר עבודה חלקי באופן שונה, כך שניתן לבחור פוליסה אשר מבטחת את המבוטח מפני מקרים שבהם הוא אינו יכול לעסוק במקצוע הספציפי שלו בלבד. זאת לעומת מקרים, בהם הנפגע יכול לעבוד בעבודות אחרות ולכן יקבל פיצויים ברמה נמוכה יותר.

ביטוח אובדן כושר עבודה זמני מול ביטוח אובדן כושר עבודה לצמיתות

מצבים נוספים שמוגדרים על ידי הביטוח הלאומי, הם אובדן כושר עבודה זמני ואובדן כושר עבודה לצמיתות. אובדן כושר עבודה זמני מתייחס לאדם שאינו יכול לעבוד עד לתקופה של שלושה חודשים ואילו אובדן כושר עבודה לצמיתות הוא מצב, בו הנפגע לא יוכל לעבוד כלל כל חייו.

מצב של אובדן כושר עבודה לצמיתות הוא למעשה זהה לאובדן כושר עבודה מלא, כך שהנפגע יקבל קצבה כל חייו, שבכל אופן לא תעלה על 75% ממשכורתו הממוצעת. במקרה של אובדן כושר עבודה זמני, הקצבה היא למשך התקופה עד שיחזור לעבודתו (עד שלושה חודשים).

עניין נוסף שצריך להזכיר, הוא מושג אובדן כושר העבודה וקיזוז ביטוח לאומי. במקרה שאדם עושה פוליסה בחברה פרטית ומתרחשת תאונה, הקצבה שהוא יקבל תתקזז מול הקצבה של ביטוח לאומי. חשוב לזכור, כי ניתן למנוע מצב זה על ידי בקשה לביטול קיזוז אשר כרוכה בתשלום נמוך למדי.

פורטל צוק ביטוח מנסה לספק אינפורמציה חשובה וברורה לגולשים. אם בכל זאת יש לך שאלות נוספות בנוגע לאובדן כושר עבודה, כל מה שעליך לעשות זה להשאיר את הפרטים האישיים שלך בעמוד זה ואנו נחזור אליך במהירות האפשרית.

קבלו הצעה לביטוח אובדן כושר עבודה