ביטוח תאונות אישיות לספורטאים

ביטוח תאונות אישיות לספורטאים הוא חובה חוקית בהתאם לחוק הספורט, שמטרתה להגן על ספורטאים שעלולים להיפגע במהלך פעילות ספורטיבית. פעילויות אלו יכולות לנוע ממשחקים ואימונים ועד לאירועים תחרותיים. הביטוח נדרש על ידי כל איגודי הספורט וארגוני הספורט, ומבטיח שהספורטאים שלהם מבוטחים מפני כל תאונה המתרחשת במהלך פעילות ספורט באחריותם.

ביטוח תאונות אישיות לספורטאים מספק כיסוי למקרה של: מוות, נכות, אשפוז, טיפול רפואי וטיפול שיניים. בנוסף, הפוליסה של ביטוח ספורטאים מכסה אובדן כושר עבודה, כאשר לאחר 10 ימים של אי כושר, התוכנית מתחילה לכסות מהיום ה-11 ואילך. כמו כן, משולב בתוכנית אלמנט ביטוח צד ג', עם מגבלת אחריות לכל מקרה ולמשך התקופה הנקובה בתנאי התוכנית, בסך של 250,000 ש"ח בממוצע (לפי הצעת חברת הביטוח).

ספורטאי שעשה ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות לספורטאים

בניגוד לביטוח תאונות אישיות רגיל, אשר אותו עושה המבוטח בחברת הביטוח שהוא בוחר, ביטוח תאונות אישיות ספורט מסופק על ידי המועדון או אגודת הספורט שבה חבר הספורטאי. למעשה, סעיף 7 בחוק הספורט משנת 1988 מחייב את כל ההתאגדויות, ההתאחדויות והאגודות השונות, לבטח את הספורטאים אשר מייצגים אותם ומשתתפים בתחרויות מטעמם.

ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט מתבצע אם כך על ידי האגודות עצמן, כאשר הן מסכמות על תנאי הפוליסה מול סוכנות או חברת הביטוח המועדפת עליהם מבחינת עלויות פרמיה והכיסויים השונים. כיום ניתן למצוא בישראל חברות רבות אשר מאפשרות נטילת ביטוח ספורט אתגרי, ביטוח תאונות אישיות בחדר כושר, ביטוח תאונות אישיות לספורט תחרותי, חוגים שונים, קייטנות ועוד.

מאפייני ביטוח תאונות אישיות לתחרויות ספורט

המטרה של הביטוח היא להבטיח כי כל ספורטאי מקצועי או חובבן יקבל פיצוי כספי במקרה של תאונה שמתרחשת בעת הפעילות הספורטיבית, בדרך אליה או בדרך חזרה ממנה. הפוליסות כוללות כיסויים עבור טיפולים רפואיים, פיצויים על אובדן כושר עבודה, טיפולי שיניים ואף מקרי מוות. הפוליסות מתחלקות בדרך כלל לשני סוגים – עד גיל 20 ומעל גיל 20, כאשר תלמידים ספורטאים מתחת לגיל 18 מקבלים כיסוי ביטוחי מתאונות אישיות מטעם משרד החינוך.

יש לציין, כי במסגרת הפוליסה של ביטוח תאונות אישיות, המבוטח יקבל את כספי הפיצויים באופן מיידי וזה מאפשר לו להעביר את תקופת ההמתנה עד התשלומים השוטפים (שלושה עד שישה חודשים).

מה הייחודיות של ביטוח תאונות אישיות לספורטאים?

עבור ספורטאים שמרוויחים משכורת מעיסוקם הספורטיבי בארגון, הם נחשבים ל"עובד", וכל פציעה שנגרמה במהלך אימון או משחק מסווגת כתאונת עבודה. ספורטאים אלו יכולים לתבוע פיצוי הן מהביטוח הלאומי והן מפוליסת הביטוח בגין תאונות אישיות. 

מתי אפשר להגיש תביעה בגין ביטוח תאונות אישיות לספורטאים?

בנסיבות שבהן מתרחשת תאונת ספורט עקב ליקויים במתקן, כגון תחזוקה לקויה, מכשולים או תאורה לקויה, הנפגע יכול להגיש תביעה לפיצויים נגד הבעלים או המפעילים של המתקן, וצדדים קשורים אחרים, לפי עוולת הרשלנות סעיף 35 לפקודת הנזיקין.

מה החסרונות של ביטוח ספורטאים?

לכל פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים יש מגבלות. לדוגמה, תאונת ספורט המתרחשת במהלך פעילות עצמאית פרטית כמו משחק כדורגל או כדורסל מזדמן עם חברים אינה מכוסה בחוק הספורט. במקרים כאלה, הנפגע רשאי לתבוע את הגורם האחראי בתביעת נזיקין, במידת הצורך.

איך מוגדרת פעילות ספורט במסגרת הפוליסה?

התוכנית מגדירה פעילות ספורטיבית ככל פעילות משחקית, בין אם תחרותית או לא תחרותית, הדורשת מאמץ ומיומנות פיזית. זה כולל פעילויות שמטרתן פיתוח, תחזוקה, הצגה או הדגמה של הכושר הגופני של המשתתף. אלה יכולים לנוע בין מקהלה, שחמט, ציור, עבודות יד וכדומה.

מהו מקרה הביטוח המכוסה בפוליסה?

מקרה ביטוח מסווג כפגיעה גופנית בלתי צפויה הנובעת מתאונה המתרחשת במהלך פעילות ספורטיבית שאורגנה כולה או חלקה על ידי המבוטח הראשי, או מטעמו. זו יכולה להיות פעילות מאורגנת על ידי אחרים בה השתתף המבוטח מטעם המבוטח הראשי. במקרה של תאונה, הכיסוי יהיה תקף רק אם המבוטח השתתף בפעילות ספורטיבית שנערכה בחסות המבוטח בתקופת הביטוח הנקובה. 

מה הכיסוי שניתן לקבל במסגרת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים?

מאפייני הכיסוי הם כדלקמן: 

  1. נכות מוגדרת כאובדן איבר עקב היפרדותו הפיזית מהגוף או אובדן מוחלט או חלקי של יכולת התפקוד של איבר בגוף
  2. נכות מוחלטת לצמיתות נקבעת על פי מבחנים קבועים של חברת הביטוח
  3. אשפוז שכרוך בשהייה רצופה של למעלה מ-24 שעות בבית חולים ציבורי בישראל לצורך השגחה רפואית ו/או קבלת טיפול רפואי
  4. טיפול רפואי מתייחס לטיפול הניתן על ידי רופא, אחות או איש מקצוע רפואי לצורך טיפול בפגיעה גופנית כתוצאה מתאונה
  5. טיפול שיניים כרוך בטיפול הניתן על ידי רופא שיניים לטיפול בשיניו של המבוטח שנפגעו כתוצאה ממקרה הביטוח.

איך מקבלים את התגמולים בביטוח ספורטאים?

התוכנית מתארת את תשלום תגמולי הביטוח. במקרה של מוות, המבטחת משלמת ליורשים החוקיים את סכום הביטוח הנקוב למקרה המוות. במקרה של נכות מלאה לצמיתות, המבטחת משלמת למבוטח את סכום הביטוח הנקוב לנכות מלאה. במקרים של נכות חלקית לצמיתות, משולמים למבוטח תגמולים בשיעור אחוזי הנכות הרלוונטיים שנקבעו על פי המבחנים, מתוך הסכום המובטח הנקוב ברשימה.

מהו אובדן כושר עבודה זמני?

הפוליסה מעניקה גם כיסוי לאובדן כושר זמני. אי כושר זמני מוגדר כאי יכולתו של המבוטח לעסוק בעבודתו, במקצועו או בעיסוקו, באופן מלא או חלקי. קיימות שתי קטגוריות של אי כושר זמני, מלא וחלקי. אי כושר זמני מוחלט מתייחס לאי כושרו המוחלט של המבוטח לעסוק במקצועו או בכל דרך, ואילו אי כושר זמני חלקי מתייחס לאי כושר זמנית של המבוטח לעסוק במקצועו בשיעור העולה על 25% לפחות.

שאלות ותשובות

מהו ביטוח תאונות אישיות לספורטאים?

דרישה חוקית שנועדה להגן על ספורטאים שעלולים להיפצע במהלך פעילות הספורט שלהם.

מי יכול לרכוש את הפוליסה?

תוכנית ביטוח תאונות לספורטאים מיועדת לאגודות ספורט ולארגונים המבטחים את הספורטאים שלהם.

האם פעילויות ספורט עצמאיות פרטיות מכוסות בפוליסה ואפשר לקבל בגינן פיצוי?

לא, תאונות ספורט המתרחשות במהלך פעילות עצמאית פרטית אינן מכוסות בחוק הספורט.

מה מכסה הביטוח במקרה של נכות?

הביטוח מכסה או אובדן מלא או חלקי של איבר, או אובדן יכולת תפקודית של איבר בגוף. עם זאת, יש לבחון באופן פרטני כל פוליסה. 

כיצד מוגדרת אובדן כושר עבודה זמני בפוליסה?

בתור אי יכולתו של המבוטח לעסוק בעבודתו, במקצועו או בעיסוקו, באופן מלא או חלקי.

נושאי קריאה נוספים

ביטוח תאונות אישיות בעבודה

ביטוח תאונות אישיות לאופנוע

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

אנו בפורטל צוק ביטוח מעוניינים לספק לקוראים מידע אקטואלי וחשוב על ההתפתחויות והשינויים בענף הביטוח בישראל. חשוב לזכור, כי התייעצות עם אנשי מקצוע בתחום הביטוח יכולה להביא לחיסכון גדול בזמן וכסף. במידה ואתה מעוניין לשמוע פרטים נוספים על ביטוח לספורטאים, השאר את הפרטים שלך באתר ואנו ניצור קשר בהקדם האפשרי.

קבלו הצעה לביטוח תאונות אישיות