ביטוח סיעודי מביטוח לאומי

רוב המשפחות יעדיפו לראות את ההורה או הסב הקשישים נותרים בביתם, מטופלים ושמורים בסביבתם הטבעית  ולא חיים במוסד לקשישים את שנותיהם האחרונות.

כדי שזה יתקיים, זקוק הקשיש שהגיע לגיל פרישה סיוע בביצוע מטלות יום יומיות ולעתים אף סיוע שכרוך בלינה, למי שזקוק בנוסף לעזרה, גם להשגחה.

כדי שזה יקרה, מעמידה המדינה בפני הזקנים ובני משפחותיהם ביטוח סיעודי שמטרתו לממן את הסיוע הזה שיינתן מגורם מקצועי ולא יפול על כתפי המשפחה.

אדם מחחשב דמי ביטוח סיעודי מביטוח לאומי

חוק ביטוח סיעוד 1988

החוק נחקק בשנת 1988 ונקרא חוק סיעוד ממלכתי. מטרתו להקל על בני משפחת הקשיש, כך שיוכלו לדעת שהוא מטופל וממשיך לקיים אורח חיים בקהילה ולא מחוצה לה, בסביבתו הטבעית, כלומר בביתו שלו.

החוק מאפשר מתן סיוע לקשישים הזקוקים לסיוע בביצוע מטלות שגרתיות, ביניהן משק בית, הסעות, רחצה, כביסות, התלבשות וכדומה.

יצוין כי גמלת סיעוד אינה מגולמת בכסף אלא במתן שירותים להם זקוק הגמלאי.

ביטוח לאומי סיעוד תנאי זכאות

לא כל גמלאי זכאי לקבלת גמלת סיעוד בביטוח הלאומי ומתקיימים חמישה תנאים לקבלת גמלה זו:

  • מדובר בתושב ישראלי אשר הגיע לגיל פרישה.
  • הכנסותיו, נכון לחודש ינואר 2016 אינן עולות על הסכומים:9464 ₪ ליחיד.במקרה זה יהיה זכאי לקבלת גמלת סיעוד מלאה.
  • גמלאי יחיד שהכנסותיו הן בשיעור של עד 14,196 ₪ יהיה זכאי לגמלת סיעוד בשיעור של 50% בלבד.
  • זוג שהכנסותיו ביחד הן עד 14,196 ₪ זכאים לקבלת גמלת סיעוד מלאה.
  • זוג שהכנסותיו ביחד הן בשיעור של עד 21,294 ₪ יהיה זכאי לקבלת גמלת סיעוד בשיעור של 50% בלבד.
  • הגמלאי אינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים המיועדת לבעלי נכויות, כלליות או נכות מעבודה, אינו מקבל גמל טיפול אישי או השגחה מאוצר המדינה.
  • הגמלאי מתגורר בביתו ולא במוסד סיעודי או בבית אבות.
  • הגמלאי נבדק ונמצא זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות יום יומיות או נמצא כי הוא זקוק להשגחה, למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.

ביטוח לאומי זכאות לסיעוד

יצוין כי אם הגמלאי לא יעמוד בחמשה התנאים אותם העמיד המוסד לביטוח לאומי, לא יקבלו זכאות לסיעוד. יחד עם זאת, גמלאים המקבלים גמלה עקב רדיפות הנאצים ועומדים בכל חמשה התנאים, יהיו זכאים לקבלת גמלת סיעוד והתשלומים לניצולי שואה לא ייחשבו להם כהכנסה נוספת.

כמו כן, גמלאי סיעודי שאושפז בבית החולים, זכאי לקבלת החזר וקצבת סיעוד למשך 14 הימים הראשונים לשהותו בבית החולים.

גמלת סיעוד ביטוח לאומי

חוק הסיעוד הממלכתי מאפשר במידה רבה למשפחתו של הגמלאי להמשיך ולנהל עבורו אורח חיים בחיק משפחתו ובביתו, מאחר ונמצא כי הסביבה הטבעית חשובה מאד לכל אדם. לפיכך, האפשרות של גמלת סיעוד ביטוח לאומי נותנת מענה גם לבני המשפחה שיודעים שההורה או הסב מצויים בהשגחה ובידיים טובות.

חוק ביטוח סיעודי ממלכתי

גמלאי שנמצא זכאי לקבל גמלת סיעוד יכול לבחור את השירותים המתאימים לצרכיו מתוך סל השירותים המוצע לו, למשל טיפול בגמלאי בביתו, ביקור שלו במרכז יום לקשישים, אספקה של מוצרי ספיגה, שירותי כביסה וכן, אספקת לחצן מצוקה.

אם הגמלאי מעסיק מטפל צמוד, הוא יכול לקבל את גמלת הסיעוד בכסף במקום בשירותים.

ביטוח לאומי סיעוד ניסוי

בשנת 2008 הפעיל המוסד לביטוח לאומי תוכנית ניסיונית שמטרתה לבדוק אפשרות בחירה בגמלת סיעוד כספית במקום מתן שירותים.

את תוצאות ומסקנות הניסוי פרסם המוסד לביטוח לאומי באתר האינטרנט שלו ונתן לקרוא עליו כאן.

לקבלת מידע נוסף, סיוע במילוי טופס הבקשה לגמלת סיעוד וליווי מקצועי, מלאו את פרטיכם בטופס המקוון שבאתר ונציגי צוק ביטוח ישמחו לעמוד לרשותכם.

קבלו הצעה לביטוח סיעודי