ההבדלים בין ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וחיסכון פנסיוני

כולנו מבינים את חשיבותם של כיסויים ביטוחים מפני תרחישים שונים שעלולים לקרות לנו בעתיד, כמו חלילה מחלה או מוות, נכות שתגרום לאובדן יכולת ההשתכרות שלנו, או "סתם", כדרכו של הטבע, הזדקנות ומחשבות על הפנסיה וגיל הפרישה..

טפסי ביטוח חיים וביטוח מנהלים

אולם כמה אנו באמת יודעים ומבינים את המאפיינים של כל מסלול ואת ההבדלים בין הפוליסות השונות, מה הכיסויים שמציעה כל אחת מהן ואיזה שיקול דעת עלינו להפעיל בבחירת הביטוח או החסכון הפנסיוני המתאים לנו ביותר?

לפניכם, סקירה על ההבדלים בין ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וחיסכון פנסיוני.

ביטוח חיים בביטוח מנהלים

בעבר, ביטוח מנהלים הותאם במיוחד למנהלים בכירים בחברות, והציע להם מסלול יוקרתי וייחודי עם כיסויים נרחבים, במיוחד במקרים של אובדן כושר עבודה וכיסויים במקרי מוות.

כיום ביטוח מנהלים פונה לכל אחד, כאשר הוא, או מרכיבים מסוימים בו, למעשה משמשים כביטוח חיים.

מרכיב ביטוח חיים בביטוח מנהלים כולל כיסוי במקרים של מוות.

תוכנית ביטוח מנהלים כוללת במלואה כיסויים למקרים של נכות, מוות, אובדן כושר עבודה, חסכון לגיל פרישה ופיצויי פיטורין.

הביטוח מורכב מהפרשות העובד לתגמולים והפרשות של המעביד לתגמולים, לרוב גם לפיצויים.

את הפרמיות, שהן עלויות הביטוח, משלם המבוטח, העובד, ואילו חלק השני משולם על ידי המעסיק, כאשר חלק מהסכום המופרש לפיצויים, משמש כקופה לתשלום פיצויי פיטורים לעובד.

המבוטח הוא זה שמחליט אחזה חלק של הפרמיה יהיה מיועד לחסכון הוני ( תשלום חד פעמי בעת הפרישה) בתום תקופת החסכון ואיזה ממנו ייעוד לחסכון קצבתי (תשלום קצבה חודשית למשך כל החיים).

ניתן לסכם ולומר כי ביטוח מנהלים הוא תוכנית לביטוח חיים שמשולבת בחסכון.

ביטוח מנהלים וביטוח חיים

כאמור, ביטוח מנהלים מכיל בתוכו את המרכיב של ביטוח חיים. עם זאת, ניתן לרכוש ביטוח חיים למקרה מוות בלבד, המוכר גם בשם ריסק.

זהו כיסוי ביטוחי במקרי מוות, שמקנה למבוטח, או לשאריו, קבלת סכום חד פעמי שנקבע בעת רכישת הפרמיה, או קצבה חודשית.

הכוונה היא לביטוח ריסק מפני מוות מוקדם והוא חדל להתקיים עם הגיע המבוטח לגיל פרישה, כלומר התגמולים שתשלם חברת הביטוח בביטוח זה, ישולמו רק אם נפטר המבוטח במהלך תקופת הביטוח.

ביטוח חיים מסוג זה מתאים לנוטלי משכנתא הנדרשים על ידי הבנק, כתנאי להלוואה, לרכוש ביטוח חיים למקרים בהם אחד הלווים ילך לעולמו בטרם עת.

הטעות הרווחת בקרב רבים היא שביטוח חיים הוא מעין תוכנית חסכון בה מצטברים כספים, אולם חשוב להדגיש שאם אתם רוכשים ביטוח חיים ובו מרכיב ריסק בלבד, לא תהיו זכאים לדבר לאחר תום תקופת הביטוח, שהיא גיל הפרישה.

לעומת זאת, ביטוח מנהלים כולל בתוכו מרכיב ריסק, ביטוח חיים למקרי מוות, מרכיב ריסק למקרי אובדן כושר עבודה, ומרכיבים נוספים שמכסים את המבוטח מעוד תרחישים העלולים לקרות לו במהלך חייו.

ביטוח חיים וחיסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני הוא משמעותי מאד עבור כל אחד שרוצה להבטיח את עתידו הכלכלי לאחר הגיעו לגיל פרישה מעבודה.

עם כספי חיסכון זה יתאפשר לחוסך ליהנות מאותה רמת החיים אליה הורגל לפני פרישתו מעבודה, להזדקן בכבוד וללא כל תלות כלכלית באדם. מסיבה זו המדינה מעודדת את אזרחיה בחיסכון פנסיוני, גם ממניעים כלכליים, כדי שלא יהיו לנטל על המערכת.

חיסכון פנסיוני מורכב משני אפיקים מרכזיים:

  1. המוסד לביטוח לאומי- זוהי קצבה לה זכאי כל תושב ישראלי שהגיע לגיל פרישה, ללא קשר להכנסתו במהלך השנים בהן עבד.

הזכאות לקצבת פרישה ניתנת לנשים בגיל 64 ולגברים בגיל 67.

  1. אפיקי חיסכון לפנסיה- החל משנת 2008 חייב כל עובד שכיר לחסוך לפנסיה, כמותו גם כל מעסיק שחייב להשתתף בחיסכון הפנסיוני של עובדיו.

חיסכון פנסיוני מגולם באמצעות שלושה אפיקי חיסכון: קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים.

קרן פנסיה- תוכנית זו מאפשרת חיסכון לעת פרישה. באופן זה, העובד ייהנה מקצבה חודשית עד יום מותו, ולאחר מותו ימשיכו לשאריו לקבל קצבה חודשית, עם יום מותם.

קרן הפנסיה כוללת כיסוי למקרה נכות ולמקרה מוות, כחלק בלתי נפרד מהתוכנית.

קופת גמל- מדובר באפיק פנסיוני נוסף שמאפשר לחסוך לגיל פרישה. הוא שונה מביטוח מנהלים ומקרן פנסיה בעובדה שהכסף שנצבר בקופת הגמל לא ישולם לאחר גיל פרישה באמצעות קצבה אלא, כספים שנצברו עד שנת 2008 ישולמו בסכום חד פעמי, ואילו כספים שנצברו לאחר שנה זו, יועברו לאפיק חסכון פנסיוני אחר שכן מאפשר תשלום הכספים הצבורים באמצעות קצבה חודשית, למשל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה.

כמו כן לא כוללת קופת הגמל כיסויים ביטוחיים.

ביטוח מנהלים- כאמור, זהו אפיק נוסף של חסכון פנסיוני, המאפשר חסכון עם מרכיבים של אובדן כושר עבודה, נכות ומוות.

לסיכום, חיסכון פנסיוני הוא אחד משלושת המסלולים שניתן לבחור מביניהם כדי לתכנן את העתיד הכלכלי שלנו, לאחר הפרישה מהעבודה.

ביטוח חיים או קרן פנסיה

שני אפיקי החיסכון הפנסיוני, הן ביטוח חיים והן קרן פנסיה הם בעלי יתרונות רבים ומטרה זהה אחת- להבטיח את עתידו הכלכלי של כל אדם בהגיעו לגיל פרישה.

החסרון הבולט של ביטוח חיים לעומת קרן פנסיה הוא דמי הניהול שהם יקרים יותר. יחד עם זאת, יש לביטוח חיים כמה יתרונות בולטים, ביניהם העובדה שמדובר בחוזה מחייב לכל דבר שלא ניתן לביטול באופן חד צדדי על ידי חברות הביטוח.

כמו כן, בפוליסות ביטוח חיים שיש בהן מרכיב חסכון, זכאי המבוטח לקבלת כספים בתוך תקופת הביטוח עצמה, כאשר אם נפטר במהלכה, זכאים שאריו לקבל כספים אלו.

החסרון העיקרי של קרן פנסיה הוא כי בניגוד לביטוח מנהלים, היא רשאית לשנות את מקדמי הקצבה בהתאם למידת הצלחת ניהול הקצבה, או במילים אחרות, לשנות את תנאי ההסכם.

היתרון העיקרי של קרן פנסיה הוא דמי הניהול שזולים משמעותית של אלו הנדרשים בביטוח מנהלים.

בסופו של יום ולאורך השנים, מדובר בסכומים ניכרים שנחסכים לכם, לעומת ההוצאות הנרשמות בביטוח חיים.

מאחר והמדינה מעודדת את האזרחים לחסוך לקראת גיל הפרישה, היא מעניקה גם הטבות מס לחוסכים, הן בביטוחי חיים והן בקרנות פנסיה.

ביטוח חיים עם חיסכון לעצמאים

אחד הפתרונות הביטוחיים המומלצים ביותר הוא ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון שמאפשר לשלב חיסכון לגיל הפרישה, שניתן להשקיע אותו במסלולי השקעה שונים, וכן שילוב של ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות.

כלומר, חיסכון פנסיוני, ביטוח חיים ומסלול השקעה בתוכנית אחת, שמגדילה את הסיכוי לרווחים ולקצבה נאה בגיל הפרישה.

כשמדובר בעצמאים, תוכניות הביטוח מאפשרות רכישת ביטוח פנסיוני לבעלי הכנסה מעסק או ממשלח יד.

במסגרת תוכיות ביטוח חיים עם חיסכון לעצמאים, הם יכולים לרכוש ביטוח למקרים של אובדן כושר עבודה ו/או פטירה, וגם להפקיד כספים לחיסכון וליהנות מהטבות מס מיוחדות בגין ההפקדות הללו.

המבוטח זכאי לקבל הטבות מס באמצעות זיכוי וניכוי הפרמיות ששולמו, עד לגובה הסכומים שמוכרים על ידי מס הכנסה.

התשלומים שמוכרים על יד מס הכנסה הם ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון, קופות גמל וקרן פנסיה.

הטבות המס לעצמאים כוללים זיכוי במס בגובה עשרים וחמישה אחוזים מהסכומים ששולמו לתוכנית ביטוח, וזיכוי בגובה שלושים ושלושה אחוזים מהתשלומים לקופת גמל לקצבה.

עצמאים רשאים לשלם עד שבעה אחוזים מהכנסתם החייבת במס, כתשלומים לקופת תגמולים, עבור אפיקים כמו קופות גמל ולקבל ניכוי במס.

פורטל צוק מעמיד לרשותכם את טובי המומחים בתחום הביטוחים הפנסיוניים על כל מרכיביהם, כדי לסייע לכם באיתור הביטוח המתאים ביותר לצרכיכם, לגובה ההכנסות שלכם, למצבכם הבריאותי, גילכם ופרמטרים נוספים שמשפיעים על סוג הביטוח.

עם המומחים תוכלו לאתר מגוון הצעות לביטוחי חיים עם מרכיב פנסיוני, עם דמי הניהול האטרקטיביים ביותר ועם מגוון כיסויים ביטוחיים.

מלאו את פרטיכם בטופס המקוון שבאתר ומומחי צוק ביטוח ישמחו לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בהחלטות החשובות.

אולי יעניין אותכם גם:

פדיון מוקדם של פוליסת ביטוח חיים

הטבות מס עבור הפקדה לביטוח חיים

לחצו להצעה לביטוח חיים