הטבות מס עבור הפקדות לביטוח חיים

ביטוח חיים נחשב לאחד הביטוחים החשובים ביותר לכל אדם החי בישראל, ניתן לרכוש את הפוליסה באופן פרטי וישירות מאחת מחברות הביטוח או דרך מקום העבודה. מדינת ישראל מציעה שורת תמריצים, ומגוון הטבות מס עבור הפקדות לביטוח חיים, במטרה לעודד את תושבי המדינה להפקיד כסף בביטוח חיים. נושאי החזרי המס בגין הפקדות לביטוח חיים מוסדרים בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) בסעיפים 45 א' ו- 47.

פוליסה של ביטוח חיים

ביטוח חיים ותקנות מס הכנסה

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961, קובעת שורת הטבות מס לשכירים ולעצמאים כאחד בגין הפקדה לביטוח חיים. למעשה, הטבות המס באות לידי ביטוי בשתי דרכים עיקריות: האחת- באמצעות ניכוי הבא לידי ביטוי בהקטנת ההכנסה החייבת של העצמאי או השכיר, השנייה- הקטנת המס לתשלום. בביטוח חיים סעיף 45 א' מעוגנת הטבת המס בדרך של זיכוי בעד דמי ביטוח ותגמולים.

חשוב לציין כי גם כאשר לוקחים משכנתא חייב הלווה לרכוש ביטוח חיים כתנאי מקדים לאישור ההלוואה, ובעקבות כך הלווה זכאי להטבות מס כפי שמוגדר בתקנות. על פי תקנות המס יכול הלווה לקבל על כל הפקדה לביטוח החיים החזר מס בגובה של 25%, ולסיכומו של עניין מדובר בסכומים גבוהים לאורך השנים.

כמו כן, חשוב לדעת כי פקודת מס הכנסה מגדירה את התקרות שמעבר להן לא ניתן לקבל את הטבת המס, כאשר יש להבדיל בין שכירים לעצמאים.

ביטוח חיים פטור ממס

סעיף 9 (19) לפקודת מס הכנסה העניק למבוטחים פטור ממס לסכום המתקבל בפוליסת ביטוח חיים. עם זאת, בעקבות הרפורמה במס, קבע המחוקק תיקון לסעיף זה, במסגרתו הפטור ממס הכנסה יחול רק על פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק), כלומר הפטור ממס חל רק על סכום הכסף המתקבל בעקבות מותו של המבוטח, ורק על הסכום המגיע מסיכון למקרה מוות, אך לא על הריבית, הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים שנצברו על ההפקדות למרכיב החיסכון בפוליסה.

לכן, על פי התיקון החדש לסעיף 9 (19) יוטל מס על מרכיב החיסכון בביטוח חיים, כלומר על הריבית, הפרשי ההצמדה והרווחים, וזאת בדומה למס המוטל על הריבית הנצברת בתוכנית חיסכון בבנק.

ביטוח חיים סעיף 45א' ו- 47

כאמור, סעיף 45א' עוסק בזיכוי ממס בעד דמי ביטוח ותגמולים. על פי הסעיף נקבעים כללי המיסוי הבאים: יחיד יזכה להטבת מס בשיעור 25% שהוא או בן זוגו שילמו במהלך שנת המס לביטוח חיים.

סעיף 47 לפקודת מס הכנסה עוסק בניכוי תשלומים בעד תגמולים, על פי הסעיף יותר ניכוי של עד 5% מגובה ההפקדה לביטוח חיים. כלומר, שכיר המפקיד כסף לביטוח חיים באופן עצמאי זכאי לקבל זיכוי בשיעור 25% מסכום ההפקדה בעת תשלום המס.

חשוב להדגיש כי ההפקדות לביטוח חיים הן הוצאה מוכרת בעבור שכירים, בהתאם לסעיף 45, אך יכללו רק הפרמיות בגין ביטוח החיים. סעיף 47 מכיר כהוצאה מוכרת את ההפקדות בגין הביטוח ובגין החיסכון.

זיכוי ממס ביטוח חיים

מאחר ויש שתי דרכים להפקדת כספים בביטוח חיים, הרי זיכוי ממס ביטוח חיים פועל באופן שונה. שכיר המפקיד כספים לביטוח חיים דרך מקום עבודתו יקבל לרוב את הטבות המס והזיכויים באופן אוטומטי, ניתן לראות זאת בתלוש השכר.

באמצעות הפקדת כספים לביטוח חיים באופן עצמאי לא ניתן לקבל באופן אוטומטי את הזיכויים והניכויים שמגיעים בעבור ההפקדה, לפיכך יש לפנות ליועץ מס על מנת לקבל ייעוץ ולפעול בהתאם להנחיותיו והמלצותיו, כך תוכל לקבל עבור הפקדות לתוכנית ביטוח חיים החזר מס המגיע לך לפי חוק.

אם אתה מעוניין לקבל מידע בנושא האם ביטוח חיים חייב במס וכיצד לקבל את ההטבות המגיעות לך בעידוד המדינה, השאר פרטים באתר וצוות אתר צוק ביטוח יחזור אליך בהקדם.

לחצו להצעה לביטוח חיים