פדיון ביטוח מנהלים

זוג בודק באינטרנט אפשרות של פדיון ביטוח מנהלים

עובדים שיש ברשותם פוליסת ביטוח מנהלים, יוכלו לפדות אותו בהתאם לתנאי הפוליסה שסוכמו מראש. חשוב להבין אותם במלואם מאחר ופדיון מוקדם כרוך בתשלום מס גבוה יותר מהמס המשולם בעת הפדיון במועד שנקבע.

פורטל צוק ביטוח מסייע במתן מידע בכל הנוגע לביטוח מנהלים ובאיתור חברות ביטוח עם ההצעות המשתלמות ביותר למבוטחים.

פדיון ביטוח מנהלים ללא מס

פדיון כספים מביטוח מנהלים כרוך בתשלומי מס, זאת בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה. אולם ניתן לתכנן מראש את המס אשר חל על הכספים במועד הפדיון, ולקבוע אותו כך שלא יחול עליו מס.

כשמגיע הרגע בו אתם מעניינים לפדות את הכספים שצברתם במשך כל תקופת ביטוח המנהלים שלכם, חשוב שתבינו מה, או נכון יותר, כמה כסף תקבלו.

את חישוב ערך פדיון ביטוח מנהלים מבצעת אך ורק חברת הביטוח, בכפוף לתנאי הפוליסה ובכפוף לתקנות ולחוקי המס.

בדרך כלל מתבצע פדיון ביטוח מנהלים בתום תקופת העבודה, עם ניתוק יחסי העובד והמעביד. חלק מהכספים הללו הם פטורים ממס, בעוד שחלקם האחר מחויב במס, המחושב בתלות בגובה ההכנסה ובתקרת הפטור של כספי פיצויים, לפי עדכוני מס הכנסה באותו זמן.

קרן הפנסיה מורכבת מכספי תגמולים וכספי פיצויים. את כספי הפיצויים ניתן למשוך במלואם וללא תקרת מס. תקרה זו מורכבת ממשכורת אחת בגין כל שנת עבודה, או תקרה שקובע אותה מס הכנסה. הבחירה תהיה תמיד בתקרה הנמוכה מבין שתי האופציות ונכון לשנת 2015 היא עומדת על 12,340 ₪ בגין כל שנת עבודה.

במידה והשכר נמוך מהתקרה השנתית, יכול פקיד השומה במס הכנסה להגדיל את הפטור ממס שמגיע מכספי הפיצויים. כלומר, אם העובד הרוויח כחמשת אלפים ₪ במהלך עבודתו, יקבל כספי פיצויים גבוהים יותר מ-15 אלף ₪ מאחר והם יחושבו לפי סכום פטור ממס, לפי שיקוליו של פקיד השומה.

החלק השני של הקרן כולל את כספי התגמולים. אלו הם הכספים שנועדו להבטיח את הפנסיה החודשית של העובד עם הגיעו לגיל פרישה מעבודה.

במידה והעובד מחליט למשוך את כספי התגמולים בסכום חד פעמי, יחויב בתשלום מס בגובה שלושים וחמישה אחוזים מערך הסכום, או בגובה המס השולי, הגבוה מבין השניים. חוק זה חל הן על עובד המעוניין לפדות את קרן הפנסיה שלו לפני גיל הפרישה, או בעת הגיעו לגיל פרישה.

פדיון ביטוח מנהלים פטור ממס

קיימים מספר מקרים בהם ניתן לבצע פדיון ביטוח מנהלים פטור ממס ומבלי לשלם את שלושים וחמישה אחוזי המס.

מצבים אלו הם מקרה מוות של המבוטח, מקרה בו נקבעה למבוטח נכות קבועה בשיעור של לפחות שבעים וחמישה אחוזים, הכנסה חודשית של בני זוג שאינה עולה על שכר המינימום והוצאות רפואיות של המבוטח ששיעורן הוא כמחצית מהכנסתו השנתית.

במקרים אלו פדיון דמי הביטוח אינו כרוך במס.

בנוסף לכך, מבוטחים שיש להם כספים שהחלו להיחסך לפני שנת 2000 יכולים למשוך את הכספים שנחסכו כסכום חד פעמי בשלושה מצבים שהם: סיום עבודה של החוסך וחיפוש עבודה שנמשך יותר מששה חודשים, סיום עבודה כשכיר ומעבר לעסק עצמאי, או התחלת עבודה אצל מעסיק חדש אשר לא ביטח את העובד החדש בביטוח פנסיוני במשך שנה.

במקרים אלו ניתן יהיה לפדות את הכספים פדיון מוקדם וללא תשלום מס.

ביטוח מנהלים רדום

ישנם מספר מצבים בהם תגלו שקיים ביטוח מנהלים, שלכם, או של קרוב משפחה, מבלי שזכרתם על קיומו.

ביטוח של קרוב משפחה שנפטר מבלי שמשפחתו תתבע את כספי הפיצויים שלו, ימשיך להיות קיים, גם אם לא ממשיכים להכנס אליו כספי חסכון. הוא נקרא ביטוח מנהלים רדום ושארי הנפטר זכאים לפדות את הסכום הכספי שהצטבר בו, ללא תשלום מס.

גם עובד שכיר שהפך לעצמאי ורכש לעצמו פוליסת ביטוח חדשה, הפסיק למעשה את פעילות ביטוח המנהלים שלו, שהפך ל"רדום". את החשבון הזה ניתן "להעיר" רק במקרה של מעבר לחברה אחרת כשכיר, ולהמשך חסכון, או לחילופין, במידה והעובד הפך לעצמאי, לפדות את הכסף ללא תשלום מס.

חשוב מאד לבדוק ולוודא מהו הסכום המדויק המגיע לכם בעת הפדיון. ניתן לעשות זאת באמצעות קריאה קפדנית של כל תנאי הפוליסה וגם להיוועץ עם מומחים בתחום שעובדים עם פורטל צוק ביטוח.

מלאו את פרטיכם בטופס שבאתר ותוכלו לקבל סיוע בחישוב דמי הפיצויים המגיעים לכם וכיצד ניתן לחשב את פדיון ביטוח מנהלים שלכם ללא תשלום מס.

קבלו הצעה לביטוח מנהלים