תקנות ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי

ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי נרכש לרוב על ידי המעסיק, ומטרתו להעניק כיסוי רחב לתשלום פיצוי חודשי כתחליף למשכורת, במקרה של תאונה או מחלה. התשלום החודשי מאפשר לך להגן על משפחתך, להתפרנס בכבוד ולשמור על רמת החיים לה הורגלתם, גם אם תיאלץ להפסיק לעבוד לתקופה מסוימת בעקבות מחלה או מכל סיבה רפואית אחרת הנכללת בפוליסה.

בחורה שנפצעה ואיבדה כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה קולקטיבי

ביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לרכוש באופן פרטי או קבוצתי. כיום, במקומות עבודה רבים רוכש המעסיק את הביטוח עבור עובדיו כהטבה. יש לציין כי רכישת ביטוח קולקטיבי מאפשרת לעובדים ליהנות מתנאים משופרים בהשוואה לרכישת הפוליסה באופן פרטי. כמו כן, כדאי לדעת כי ביטוח אובדן כושר עבודה מספק כיסוי לפגיעות פיזיות כתוצאה ממחלה או תאונה וכן לנזקים נפשיים שונים.

כיום, גופים פיננסיים המנהלים את קרנות הפנסיה מציעים כחלק בלתי נפרד חיסכון פנסיוני הכולל כיסוי בגין אובדן כושר עבודה. במידה ויכולת העבודה שלך לעבוד נפגעה ביותר מ- 75% הנך זכאי לתגמולים מביטוח לאומי בהתאם לחוק הנהוג בארץ אך גם לקצבה קבועה מהחברה המנהלת את קרן הפנסיה שלך.

מאחר ונוצר בשוק מצב העלול לגרום לניגוד עניינים בין המעסיק לעובדיו בנושא בחירת קרן פנסיה ורכישת ביטוח אובדן כושר עבודה, הורה המפקח על הביטוח על תקנות חדשות כדי לצמצם תופעה זו. בהתאם לתקנות החדשות המעסיק אינו יכול להתנות את בחירתך החופשית להצטרף לקרן פנסיה מסוימת מאחר והוא מצרף אותך לכיסוי ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי, וגם הגוף הפיננסי המנהל את החיסכון הפנסיוני אינו רשאי להציע הנחה בדמי הניהול רק אם תצטרף לכיסוי הביטוחי על פי שיקול דעתו של המעסיק.

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי)

ראוי לציין כי במסגרת הסכמים קיבוציים ובמסגרת הסכמי העסקה אישיים, מחויב המעסיק לרכוש עבור עובדיו ביטוח אובדן כושר עבודת קולקטיבי. לכן, משיקולי טובתך וטובת עובדים אחרים קבע הממונה על הביטוח, היושב במשרד האוצר, את התקנות החדשות, המרחיבות את תקנות הפיקוח משנת 2006.

בתקנות החדשות נקבע כי במקרים בהם המעסיק רוכש עבור עובדיו פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, עליו לפעול באמונה ובשקידה לטובת עובדיו. יש מקרים בהם המעסיק משלם את מלוא עלות הביטוח, במקרים אחרים הוא רשאי לשלם רק חלק מעלות הפוליסה ואת היתרה לקזז משכר העובד. מעבר לכך, לפי התקנות החדשות, הצטרפות לפוליסה חייבת להיעשות בהסכמה ובכתב בלבד, לאחר ההצטרפות חייבת חברת הביטוח להמציא לידיך עותק של הפוליסה ולספק לך דיווח שנתי.

כמו כן, עליך לדעת כי תקופת הביטוח מוגבלת בזמן, בהתאם לחוזה בין המעסיק לחברה המבטחת, אי לכך, תקנה 9 קובעת את תנאי ההמשכיות המאפשרים לך להצטרף לפוליסת אובדן כושר עבודה אישית עד לגיל הפנסיה.

אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף בנושא ביטוח אובדן כושר עבודה קולקטיבי, השאר פרטים באתר, וצוות אתר צוק ביטוח יחזור אליך בהקדם.

קבלו הצעה לביטוח אובדן כושר עבודה