ביטוח מנהלים במקרה מוות

ביטוח מנהלים הינה אופציה לחיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאים, כאשר בנוסף להפרשות לפנסיה, המבוטח מקבל גם ביטוח במקרים של מוות או אובדן כושר עבודה. העובד השכיר מפריש חלק מהמשכורת לטובת ביטוח המנהלים יחד עם המעסיק ואילו העובד העצמאי עושה את כל ההפקדה בעצמו.

 

אדם מחשב אפשרות של ביטוח מנהלים

יש לציין, כי המדינה מעוניינת שעובדים מכל שכבות האוכלוסייה יחסכו לפנסיה (חוק פנסיה חובה נחקק בשנת 2008) ולכן מעניקה הטבות מס משמעותיות לשכירים וגם לעצמאים. ככלל, עדיף להתחיל את החיסכון הפנסיוני מוקדם ככל האפשר, כך שהסכומים יגיעו לרמה משמעותית בעת הפרישה לגמלאות.

לאחר היציאה לפנסיה או בעת אובדן כושר עבודה, ניתן להתחיל לקבל את הכסף של הביטוח בצורה של קצבה חודשית. לגבי אירוע של מוות המבוטח, התהליך הוא שונה ונפרט אותו כעת.

מה קורה לפוליסת ביטוח מנהלים במקרה מוות?

כאשר ישנו אירוע ביטוחי של מוות ופוליסת ביטוח המנהלים מכסה את המבוטח למקרה זה, ישנם מספר פעולות עיקריות שצריך לעשות. ראשית, יש למלא את המסמכים המתאימים להגשת תביעה לחברת הביטוח ולהגיש אותם באמצעות הסוכן, או ישירות לחברה.

בנוסף לכך, יש לצרף תצלומי תעודות זהות של המבוטח והמוטבים, לפרט את סיבות הפטירה, לספק את תעודת הפטירה וגם פרטים של חשבון הבנק להעברת הכסף של הביטוח. במקרה שהמוות של המבוטח נגרם כתוצאה מתאונה כלשהי, יש לצרף גם דו"חות משטרתיים שמפרטים את נסיבות האירוע.

ביטוח מנהלים – פטירה: מה עושים אחר כך?

כידוע, במקרה של מוות, הפיצויים שאליהם זכאי המבוטח מועברים לרשות היורשים בביטוח מנהלים. יורשים אלו יכולים להיות בני משפחתו הקרובים של המבוטח, למשל ילדיו, אשתו או הוריו.

במקרה שישנם כספי פיצויים בפוליסה, השאירים מחויבים למלא טופס 161, לקבל חתימה מהמעסיק של המבוטח ולחתום על מסמכים על קבלת פיצויים מול עורך דין. בנוסף לכך, אם השאירים הם מתחת לגיל שמונה עשרה, יש צורך לקבל תצהיר על אפוטרופסות.

ביטוח מנהלים – ירושה ותהליך התביעה

כאשר מתקבלים כל המסמכים הנוגעים לתביעה במקרה של מוות, חברת הביטוח עושה את הבדיקות הרלוונטיות ומבררת על הזכאות של קצבת שאירים מביטוח מנהלים. אם ישנו צורך במסמכים נוספים, שלא הועברו על ידי היורשים, החברה תיצור קשר עמם תוך זמן קצר.

לאחר תום תקופה של כחודש (תלוי בהסכם של המבוטח עם חברת הביטוח), היורשים יקבלו תשובה לגבי זכאותם לקבלת כספי פיצויים – האם התשובה היא חיובית, שלילית או שמא חברת הביטוח מבקשת פשרה. בשלב מאוחר יותר, ימסרו הסיבות שמפרטות על ההחלטה שהתקבלה. כמובן, שבשלב זה, היורשים יכולים לערער על ההחלטה וגם לפנות לבית משפט במידה וההחלטה אינה מוצאת חן בעיניהם.

ביטוח מנהלים – שארים ומאפיינים נוספים

במידה והתביעה של היורשים מתקבלת, הרי שהפיצויים מועברים תוך זמן קצר יחסית, וזאת בהתאם לתנאים שמצוינים בחוזה עם חברת הביטוח (בדרך כלל, משך הזמן עומד על כשלושים ימי עסקים). הכסף מועבר לחשבון הבנק שאותו ציינו היורשים בעת העברת המסמכים הראשונית ובנוסף ישלח גם מכתב שמפרט את כל זכויות השאירים.

יש לציין, כי יכול לקרות מצב, בו חברת הביטוח תבקש מסמכים נוספים שמפרטים על המצב הרפואי של המבוטח טרם פטירתו וגם מידע נוסף שנוגע למחלות או תאונות רלוונטיות. במקרה כזה, העברת הכסף יכולה להתעכב במידה מסוימת עד לביצוע הבדיקות הסופיות על ידי חברת הביטוח.

יורשים בביטוח מנהלים – לא תמיד התביעה מתקבלת

במידה וחברת הביטוח מחליטה לדחות את התביעה, היא תודיע על כך בכתב לשאירים תוך זמן קצר למדי, שעומד בדרך כלל על שלושים ימי עסקים. במידה והעברת הכסף נעשית בצורה של קצבה, הודעה על הפסקת הזכויות תישלח לפני תום התשלומים ליורשים.

בנוסף לכך, ישנה התיישנות על תביעות ביטוח שעומדת כיום על תקופה של שלוש שנים מיום הגעתם של היורשים לגיל שמונה עשרה. כאשר מתנהלת תביעה בבית משפט לגבי זכויות היורשים, ישנה הקפאה של תקופת ההתיישנות.

אנו בפורטל צוק ביטוח מציעים לך השוואה בין הצעות ביטוח המנהלים המשתלמות ביותר במשק מבחינת מחיר ורמת הכיסוי. המומחים שלנו יעזרו לך למפות את הכיסויים המשמעותיים ביותר עבורך ויתאימו את הפוליסה המתאימה ללא שום עלות או התחייבות. כל מה שעליך לעשות, זה להשאיר את פרטי ההתקשרות עמך בעמוד זה, והנציגים הטלפוניים שלנו יחזרו אליך במהירות האפשרית.

קבלו הצעה לביטוח מנהלים