41

מזוודה, חפצים וכרטיס עליו כתוב ביטוח נסיעות לחו"ל