144

אדם שנפצע ועדיין לא ברור האם סובל מאובדן כושר עבודה מלא או חלקי