כינון מערכתי חברתי בין אישי - Inter-Personal Social Systemic Founding

משלחות 'פרסמן' - תגובות הורים מתנגדות